W minionym tygodniu rozmawialiśmy o cieple. Dowiedzieliśmy się, na czym polega praca krawcowej i skąd się bierze wełna. Nauczyliśmy się zwracać uwagę na dobór ubrania do pory roku i warunków atmosferycznych. Poznaliśmy różne źródła energii, omówiliśmy miejsca, w których zawsze jest ciepło. 25 listopada obchodziliśmy Dzień Pluszowego Misia.
Poznaliśmy liczbę 3. Uczyliśmy się określać, który element jest pierwszy, który drugi, który trzeci z kolei, ile elementów jest w zbiorze, dokładaliśmy i zabieraliśmy element ze zbioru tak, aby zostały 3. Uczyliśmy się pisać cyfrę 3.
Poznaliśmy litery i, I na podstawie wyrazu igła, Iga. Uczyliśmy się wysłuchiwać głoskę i na początku, w środku i na końcu podawanych wyrazów. Próbowaliśmy czytać wyrazy złożone z podanych liter: o, O; a, A; l, L; m, M; e, E; t, T; d, D; i, I.

Poznajemy cyfrę 3. Liczymy


Poznajemy pracę krawcowejPraca plastyczna - szaliki


W minionym tygodniu zajmowaliśmy się przeszłością – poznawaliśmy zdjęcia naszych bliskich, wykonane w przeszłości. Uczyliśmy się nazywać członków naszej bliskiej i dalszej rodziny z wykorzystaniem pojęć: mama, tata, brat, siostra, babcia, dziadek, ciocia, wujek, kuzyn. Omawialiśmy przedmioty codziennego użytku używane dawniej i dzisiaj, poznaliśmy dawne zabawy i zabawki.
W związku ze zmianą czasu z letniego na zimowy, obserwowaliśmy długość dnia. Ćwiczyliśmy przeliczanie w zakresie 10 za pomocą liczmanów (patyczków). Ćwiczyliśmy dokładanie patyczków tak, by była ich podana liczba, a także odkładanie tak, by została ich podana liczba. 
Poznaliśmy litery e, E, na podstawie wyrazów ekran, Ela. Uczyliśmy się wysłuchiwać głoskę e na początku, w środku i na końcu podawanych wyrazów. Próbowaliśmy czytać wyrazy złożone z poznanych liter: o, O, a, A, l, L, m, M, e, E.

Nasze "Tygryski" wzięły udział w Impresjach Teatralnych Smyka- cykl przedsięwzięć edukacyjnych upowszechniających wiedzę o Wielkopolsce wśród dzieci.