W minionym tygodniu zajmowaliśmy się przeszłością – poznawaliśmy zdjęcia naszych bliskich, wykonane w przeszłości. Uczyliśmy się nazywać członków naszej bliskiej i dalszej rodziny z wykorzystaniem pojęć: mama, tata, brat, siostra, babcia, dziadek, ciocia, wujek, kuzyn. Omawialiśmy przedmioty codziennego użytku używane dawniej i dzisiaj, poznaliśmy dawne zabawy i zabawki.
W związku ze zmianą czasu z letniego na zimowy, obserwowaliśmy długość dnia. Ćwiczyliśmy przeliczanie w zakresie 10 za pomocą liczmanów (patyczków). Ćwiczyliśmy dokładanie patyczków tak, by była ich podana liczba, a także odkładanie tak, by została ich podana liczba. 
Poznaliśmy litery e, E, na podstawie wyrazów ekran, Ela. Uczyliśmy się wysłuchiwać głoskę e na początku, w środku i na końcu podawanych wyrazów. Próbowaliśmy czytać wyrazy złożone z poznanych liter: o, O, a, A, l, L, m, M, e, E.