Zgodnie z zasadami rekrutacji rodzice, których  dzieci będą kontynuować edukację przedszkolną w Przedszkolu nr3 składają  Deklarację o  kontynuowaniu wychowania przedszkolnego  w terminie od 01.02.2021 r. do 22.02.2021 r.

Ponadto przypominam, że w przypadku kontynuacji, dzieci mają zagwarantowane miejsce w danym przedszkolu.

- deklaracja o kontynuowaniu lub rezygnacji z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu nr3 do pobrania u nauczycieli poszczególnych grup lub ze strony internetowej przedszkola.

Deklaracja do pobrania

 

                                                                    Z poważaniem

                                                                    Dorota Malak

                                                                    Dyrektor

                                                                    Przedszkola nr 3

                                                                    w Gnieźnie