W tym roku nasze Przedszkole przystąpiło do Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego "Emocja" więcej informacji można znaleźć na stronie www.emocja.org