KOMUNIKAT !!!

 

Szanowni Rodzice

 W uzgodnieniu z  Prezydentem Miasta Gniezna od dnia 20.05.2020 r. (środa) zostają otwarte przedszkola na terenie Miasta Gniezna.

 

W związku z aktualnymi wytycznymi GIS dotyczącymi m.in. liczebności grup oraz konieczności ograniczenia kontaktów pomiędzy dziećmi i pracownikami, nastąpi zmiana organizacji pracy przedszkoli w następujący sposób:

1)    Do przedszkoli w pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19.

2)           Przedszkola będą pełnić funkcje opiekuńcze z elementami dydaktycznymi.

3)           Kontynuowane będzie nauczanie zdalne.  

4)     Zorganizowane  mogą zostać  nowe grupy dzieci w zbliżonym wieku oraz w zależności od czasu pobytu dziecka w przedszkolu.

5)   Do danej grupy wychowanków przypisana zostanie stała kadra opiekunów (nie zawsze będzie możliwe zapewnienie dotychczasowych wychowawców), nauczyciele pracować będą zgodnie z potrzebami placówki.Zarządzenie

Oświadczenie rodziców

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci 

Procedura higienicznych i bezpiecznych warunków pracy 

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19