Aktualności

W piątek 28 lutego Starszacy mieli okazję wziąć udział w pokazie i szkoleniu przygotowanym przez Ratowników Medycznych.  Dzielnie wykonywali polecenia i udzielali pierwszej pomocz korzystając z fantomów. Serdecznie dziękujemy za możliwość spotkania.