Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
O certyfikacie ZF

Akcja strajkowa


Od dnia 8 kwietnia 2019 r. w Przedszkolu nr 3 

trwa akcja strajkowa - do odwołania.
Prosimy o wyrozumiałość i śledzenie informacji w mediach
W lutym 2018  w naszym przedszkolu został  utworzony Komitet do działań w celu uzyskania po raz drugi Certyfikatu Zielona Flaga.
Do Komitetu należą: dzieci, rodzice i personel przedszkola.
Patronat nad wszystkimi działaniami objęły Panie: (Magdalena Suplicka i Anna Smelkowska)
Wszystkie działania związane z ubieganiem się o Certyfikat są zintegrowane z planem nauczania Przedszkola.

W lutym 2018 roku przeprowadziliśmy wśród dzieci i personelu przedszkola audyt ekologiczny.

Pytań było aż 59  w 6 kategoriach: Żywność, Odpady, Bioróżnorodność, Energia, Woda, Transport.
Po zapoznaniu się z wynikami audytu Eko-komitet  składający się z dzieci z naszego przedszkola, grona pedagogicznego, obsługi przedszkola oraz przedstawicieli Rady Rodziców postanowił, że tematami  przewodnimi, na których  należy się skupić to: OBSZAR „ODPADY” I  OBSZAR „BIORÓŻNORODNOŚĆ”.

Opracowaliśmy plan działań i systematycznie realizujemy  jego założenia.
Konstruowane przez nas wszystkie plany pracy dydaktyczno-wychowawczej  zawierają wiele działań proekologicznych, poszerzających świadomość ekologiczną dzieci.