Informacja dla rodziców

Informujemy, że od 12.04.2022r. od godz. 14.00 do 25.04.2022r. do godz. 15.00

przyjmowane będą „Potwierdzenia woli uczęszczania do przedszkola”.

Potwierdzenie woli można składać osobiście w przedszkolu w godz. 8.30. -15.00   lub poprzez system rekrutacji elektronicznej.

Nie złożenie deklaracji „Potwierdzenia woli” jest jednoznaczne z rezygnacją miejsca w przedszkolu.

 

Informacja dla rodziców  dzieci niezakwalifikowanych do żadnego przedszkola

Uprzejmie informujemy, że w związku z niezakwalifikowaniem Państwa dzieci do żadnego z wnioskowanych przedszkoli po dniu 9 maja 2022r. zostaną do Państwa wysłane pisma, w których wskazane będzie miejsce realizacji przez Państwa dzieci wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu na terenie Miasta Gniezna.Informacja dla rodziców !!!
Rekrutacja dzieci do przedszkoli publicznych na terenie Miasta Gniezna zostanie przeprowadzona w dniach od 1 marca do 22 marca 2022 r. W związku z powyższym rodzice, których  dzieci będą kontynuować edukację przedszkolną w dotychczasowym  przedszkolu składają Deklarację o  kontynuowaniu wychowania przedszkolnego  w terminie od 01.02.2022 r. do 21.02.2022 r., a jeśli nie zamierzają kontynuować to powinni złożyć deklarację o rezygnacji.

Wzór deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego oraz wzór o rezygnacji z kontynuacji  wychowania przedszkolnego znajdują się w załączniku: