Ziemia i jej żywioły - poznajemy 4 żywioły, pojęcie przyciąganie ziemskie, powietrze i tlen oraz smog, doświadczenie spalanie tlenu, ogień i jego pozytywne i negatywne skutki oraz jak dbać o czyste powietrze.