Prosiaczki

 

1.  „Motyl” – zabawy paluszkowe z wierszem   M. Barańskiej.

 „ Jestem samodzielny” – próby samodzielnego ubrania się .

 

 2. Ćwiczenia gimnastyczne :

   - bociany – ćw. równoważne

   - żabki – ćw. z elementem skoku

   - motyle – ćw. bieżne 

 

3. Utrwalenie słów i melodii piosenki „ Była sobie żabka mała”

   -  zabawa ruchowo – naśladowcza  do treści  piosenki .

 

 4.  Gra w zielone”–zabawa orientacyjno-porządkowa

 - dorosły klaszcze  wolno lub szybko – dziecko maszeruje lub biega – dorosły  podaje nazwę koloru np. zielony , żółty , czerwony – zadaniem dziecka jest odszukanie takiego koloru i dotknięcie go .

 

Bajko terapia dorosły czyta bajkę wybraną przez dziecko .