Kubusie

 

1.„Co to jest Polska?” – rozmowa na podstawie treści wiersza Czesława Janczarskiego.

 

Co to jest Polska?

– Co to jest Polska? –

spytał Jaś w przedszkolu.

Polska – to wieś i las,

i zboże w polu, i szosa,

która pędzi do miasta autobus,

i samolot, co leci wysoko nad tobą.

Polska – to miasto,

strumień i rzeka,

i komin fabryczny,

co dymi z daleka,

a nawet obłoki, gdy nad nami mkną.

Polska to jest także

twój rodzinny dom.

 A przedszkole?

Tak – i przedszkole,

i róża w ogrodzie,

i książka na stole.

 

Dzieci odpowiadają na pytania R.:

Jakie pytanie zadał Jaś w  przedszkolu?;

Co to jest Polska według autora wiersza?;

Co to jest Polska według was?;

Co według was oznacza słowo Ojczyzna?

 

 

2. „Raz, dwa, trzy, tyle zrobisz ty!” – zabawa ruchowa z elementem liczenia. N. trzyma przygotowaną kostkę do gry. Dzieci poruszają się po pokoju W czasie przerwy N. pokazuje określoną ściankę kostki i prosi dzieci, aby zrobiły tyle samo np. pajacyków, przysiadów lub skoków jak piłeczki.

 

3.„Moja ojczyzna” – praca  plastyczna do wiersza pt. „Co to jest Polska?”(wiersz powyżej). 

R. przygotowuje dla każdego dziecka kontur Polski(załącznik). Dzieci w środku konturu rysują to, o czym poprzednio rozmawiały, tzn., czym według nich jest ojczyzna np. Las, pole autobus, samolot…

 

4.Mazurek Dąbrowskiego – nauka 1 zwrotki hymnu państwowego. Śpiewanie 1 zwrotki i słuchanie hymnu przy zachowaniu postawy zasadniczej

 

 

Jeszcze Polska nie zginęła,

Kiedy my żyjemy.

Co nam obca przemoc wzięła,

Szablą odbierzemy.

 

Marsz, marsz Dąbrowski,

Z ziemi włoskiej do Polski.

Za twoim przewodem

Złączym się z narodem.

 

 

 

Kontur Polski – załącznik do pracy plastycznej „ Moja ojczyzna”