Kubusie

 

 

1.Wprowadzenie piosenki- „ Przyleciały wiosną ptaki”-  załącznik

Rozmowa na temat treści,  zadawanie dziecku pytań np. „Co robi  słońce?””Co robią ptaki?...

 

Słońce mocno nam przygrzewa,

Trawa już zielona.

Idzie wiosna, a z nią ptaki

Przyleciały do nas.

I ćwierkają, i gęgają,

nowe gniazda zakładają.

I świergocą, i klekocą

znów jesteśmy tu.

 

Szare gęsi i jaskółki

Hen z dalekich krajów

Kraski, dudki i kukułki

Na wiosnę wracają.

I ćwierkają...

 

Kolorowe stroszą piórka

Na wiosny spotkanie.

Gdzieś wysoko na kominie

Bocian ma mieszkanie.

I ćwierkają...

 

2.Praca plastyczna „Bocian”.

Materiały potrzebne do wykonania pracy:

- płatki kosmetyczne

- papier kolorowy

- klej

- nożyczki

- patyczek

 

 

3.„Rób tak – nie rób tak” – zabawa ruchowo - naśladowcza.

Rodzic  demonstruje różne ruchy, mówiąc jednocześnie: Rób tak! lub: Nie rób tak!. Zadaniem dzieci jest naśladowanie ruchów R., gdy usłyszą: Rób tak!.

Kiedy usłyszą: Nie rób tak! stoją bez ruchu. Potem  można  zastąpić  się rolami.