JĘZYK ANGIELSKI

I have a pet – słowa piosenki.

Do you have a pet?
Yes, I have a dog.

I have a pet.
He is a dog.
And he says, “Woof, woof, woof, woof, woof. Woof woof.”

I have a cat.
I have a pet.
She is a cat.
And she says, “Meow, meow, meow, meow, meow. Meow meow.”

I have a mouse.
I have a pet.
He is a mouse.
And he says, “Squeak, squeak, squeak, squeak, squeak. Squeak squeak.”

Woof woof.
Meow meow.
Squeak squeak.

I have a bird.
I have a pet.
He is a bird.
And he says, “Tweet, tweet, tweet, tweet, tweet. Tweet tweet.”

I have a fish.
I have a pet.
She is a fish.
And she says, “Glub, glub, glub, glub, glub. Glub glub.”

I have a lion.
A lion?!

I have a pet.
He is a lion.
And he says, “Roar, roar, roar, roar, roar. Roar roar.”

Tweet tweet.
Glub glub.
ROAR!

 

 

 

Zadania do piosenki:

 

Załącznik numer 1  - I have a pet colour ,cut and paste

Pokoloruj zwierzęta po prawej stronie, wytnij pokolorowane obrazki i przyklej zwierzątko w odpowiednim miejscu w domu.

Załącznik numer 2 – I have a pet , connect .

Powiedz nazwę zwierzątka po angielsku. Połącz zwierzę z odpowiednią chmurką ( jaki odgłos wydaje zwierzę po angielsku?)

Załącznik numer 3 – I have a pet pet, vocabulary , colouring.  Pokoloruj zwierzątka. Powiedz jakie znasz kolory  po angielsku.

Załącznik numer 4 – Colour and cut .Pokoloruj i wytnij rybki. Ile rybek znajduje się w akwarium? Policz.

Załącznik numer 5 – kolorowanka CAT

Załącznik numer 6 – kolorowanka LION

Piosenka

Załączniki