Pragniemy serdecznie podziękować za pomoc, zaangażowanie i okazane serce w ramach zbiórki dla naszych sąsiadów z Ukrainy z miasta Humania.
SlavaUkraini!