Bardzo dziękujemy wszystkim za zaangażowanie w zbiórkę karmy dla leśnych zwierząt. 
Z Państwa pomocą zawieźliśmy do Nadleśnictwa naprawdę dużo pyszności dla naszych leśnych przyjaciół. Dziękujemy!