KONKURS LOGOPEDYCZNY

„JĘZYCZKIEM MALOWANE”!

 

Z okazji Europejskiego Dnia Logopedy, który przypada 6 marca organizowany jest w naszym przedszkolu konkurs plastyczny pt. : „Języczkiem malowane”.

Celem konkursu jest aktywizacja dzieci i rodziców do poszerzania wiedzy logopedycznej , a także troska o poprawność językową.

Adresatami konkursu są dzieci 5 i 6- letnie. Należy przygotować pracę plastyczną (ilustrację, grę) , która będzie zawierała jak najwięcej elementów, w nazwach których zawarte są różne trudne głoski np.: sz, ż, cz, dż, lub s, z , c, dz ,lub ś,ź,ć,dź ,lub r,l, lub k,g.

Można wybrać jedną głoskę( np.: sz lub c) albo jedną grupę głosek( np.:s, z, c, dz).

Format  i technika pracy pozostają dowolne, zależą od  wyobraźni.

Podpisane prace składamy u wychowawców grup do 16 marca. Ogłoszenie wyników nastąpi 22 marca ( będziemy świętować początek wiosny)!

Prace zostaną wyeksponowane na stronie internetowej przedszkola. Przewidziane nagrody dla każdego uczestnika!

 

A TERAZ ROZGRZEWKA DLA JĘZYKA! POWTÓRZ POPRAWNIE!

POWODZENIA!