W tym roku w nieco innych okolicznościach obchodziliśmy święto naszych wspaniałych Babć i Dziadków. Dzieci przygotowały laurki i wierszyki. Raz jeszcze życzymy 100 lat!     

https://drive.google.com/file/d/1z_WaGqaJQK_rEUrRCxEm5KgQlBZ88Rm9/view?usp=sharing