W ramach współpracy z przedszkolem nr 5 "Mali Przyrodnicy" grupa "Pszczółki" zaprezentowała krótką rymowankę na temat naszego miasta i wydarzeń historycznych z nim związanych.