W związku ze zmianą Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 02.07.2020r.1 dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art.8a ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji sanitarnej (DZ. U. z 2019r. poz. 59, oraz z 2020r. poz. 322,374 i 567 -ulega zmianie Procedura higienicznych i bezpiecznych warunków pracy w czasie zagrożenia epidemicznego w związku z zagrożeniem  zakażenia  wirusem COVID- 19 w Przedszkolu nr 3

Procedura

Zarządzenie Nr 11/2020