Aktualności

Deklarację na nowy rok szkolny 2020/2021 podpisują rodzice dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne  oraz rodzice dzieci przyjętych w wyniku naboru.

Deklarację można pobrać ze strony internetowej przedszkola (poniżej) lub w wersji papierowej w Przedszkolu.

Deklarację wypełnioną i podpisaną przez obojga rodziców można składać do skrzynki lub w Przedszkolu do dnia 30 czerwca 2020 r. do godz.15.00

W przypadku pytań udzielimy informacji pod numerem tel. 61 426 19 47  w godz. od 8.00-15.00

deklaracja do pobrania

 

                                                                                                                                              Dorota Malak

                                                                                                                                               Dyrektor

                                                                                                                                              Przedszkola nr 3