Aktualności

Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuję, że od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty i opieki nad dziećmi do lat 3 zostaje czasowo ograniczone.

Oznacza to, że w tym okresie przedszkola i szkoły nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a żłobek zajęć opiekuńczych. Decyzja ta wynika z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Zajęcia w żłobku, przedszkolach i szkołach będą zawieszone na 2 tygodnie;

W związku z powyższym:  

  • od 12 marca br. Żłobek Miejski wraz z filią będzie nieczynny.
  • 12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;
  • od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do żłobka, przedszkoli i szkół; 
  • proszę śledzić na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju, Kuratorium Oświaty w Poznaniu;
  • w czasie zamknięcia szkół zawiesza się wynajem obiektów oświatowych.

Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych odbywa się zgodnie z ustalonymi zasadami i harmonogramem.