Aktualności

Dnia 15 maja 2019 r. obchodziliśmy w naszym mieście Dzień Ziemi. W tym roku gnieźnieńskie Prezentacje Ekologiczne obchodziliśmy pod hasłem „Ochrona zagrożonych gatunków”. Dzieci z nauczycielami przygotowały transparenty związane z tematyką prezentacji i w uroczystym pochodzie maszerowali z Rynku do Miejskiego Ośrodka Kultury. Tam na scenie zaprezentowały program artystyczny związany z tematyką ekologiczną. Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i słodkie upominki.