Głównym celem projektu jest: Kształtowanie u dzieci poczucia więzi z najbliższym środowiskiem, z ich małą ojczyzną poprzez poznanie historii, kultury, tradycji i zwyczajów a także dużej ojczyzny - Polski (stolica, rzeki, zabytki, symbole narodowe, święta narodowe).

Cel szczegółowy projektu wprowadza dzieci w świat tradycji ludowych, obyczajów i kultury własnych przodków; Ukazanie piękna sztuki ludowej; Wyrabianie współodpowiedzialności za najbliższe otoczenie; Wyrabianie wrażliwości na piękno przyrody; Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się wobec innych i w miejscach publicznych.

 

Co zrobiliśmy w ramach projektu w roku szkolnym 2017/2018?

- Omówiono strój ludowy;

- Muzyka z różnych stron kraju ;

- Wigilia, świąteczne tradycje;

- Śpiewanie kolęd i pastorałek;

- Poznanie zabytkowej architektury Gniezna- katedra ;

- Wielkanoc, świąteczne tradycje;

- poznanie zakładów pracy, instytucji użyteczności publicznych,

- obchodzimy święta: 11 listopada, 3 maja,

- Herb i zabytki Gniezna;

– wykonaliśmy miecze,tarcze, noże;

- Rękodzieła ludowe, wykonanie ozdób świątecznych (bombki, pisanki, palmy wielkanocne, Marzanna);

- Spotkanie z leśniczym, strażakiem, policjantem, pszczelarzem;

- Legenda o Lechu, Czechu i Rusie;

- album rodzinny ,,Moja Rodzina'';

- konkurs fotograficzny - ,,Ciekawe miejsca w Polsce;

- wizyta w Szkole Podstawowej nr 2;

- wycieczka do Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie;

- Jaki znak Twój? Orzeł Biały – konkurs patriotyczny;

- prezentacja multimedialna ,,GNIEZNO DAWNIEJ I DZIŚ''

- "Gniezno - nasza mała Ojczyzna" - poznajemy historię i miasto spacerując po Gnieźnie

- Wizyta w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej

-udział w grze ulicznej „Gniezno – moja mała ojczyzna”.

 

Fotorelacja ; Album ,, Moja Rodzina'' i fotograficzny ,, Ciekawe miejsca w Polsce''