Podręczniki do religii, wydawnictwo ,, Jedność''.
6 - latki ,, Tak, Jezus mnie kocha'',
5 - latki ,, Spotkania Dzieci Bożych'
Rodzice kupują podręczniki we własnym zakresie.
Książki dostępne w księgarni obok katedry, cena ok. 18 zł.