"Śpieszmy się kochać ludzi,
tak szybko odchodzą"
/ks. Jan Twardowski/
 
W piątek 28 października przedszkolaki zapaliły znicze przy pomniku poległych za ojczyznę harcerzy.