Aktualności


Kochane Przedszkolaki! Mnóstwa dobrej zabawy, radości i spełniania marzeń  

 
życzą 
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne
i Pracownicy Przedszkola nr 3
Dnia 28 sierpnia 2020 r. (piątek) o godz. 12.00 odbędzie się w naszym przedszkolu spotkanie adaptacyjne dla dzieci z rocznika 2017.
Na spotkaniu obowiązują następujące zasady:
∙ z jednym dzieckiem może przyjść wyłącznie jeden rodzic lub opiekun
∙ rodzice /opiekunowie mogą wejść do budynków przedszkola z maseczką osłaniającą usta i nos oraz po zdezynfekowaniu rąk
∙ w spotkaniu nie mogą uczestniczyć dzieci lub rodzice/opiekunowie wykazujący objawy infekcji dróg oddechowych (np. katar, kaszel, gorączka).

Informacja dla rodziców na nowy rok szkolny 2020/2021

Deklarację na nowy rok szkolny 2020/2021 podpisują rodzice dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne  oraz rodzice dzieci przyjętych w wyniku naboru.
Deklarację można pobrać ze strony internetowej przedszkola (poniżej) lub w wersji papierowej w Przedszkolu  do  deklaracji dołączmy:
- upoważnienie do odbioru dziecka –jeżeli dziecko będzie odbierane z przedszkola przez  inne osoby niż rodzice i opiekunowie prawni wraz z oświadczeniem tych osób o zapoznaniu się z treścią Klauzury Informacyjnej  (druk poniżej)
- wniosek o zmniejszenie opłaty za świadczenie realizowane w przedszkolu Karty Dużej Rodziny (druk poniżej )

Deklarację wypełnioną i podpisaną przez obojga rodziców można składać w zaklejonej kopercie  do skrzynki pocztowej  lub w Przedszkolu do dnia 25 sierpnia  2020 r. (termin ostateczny)

W przypadku pytań udzielimy informacji pod numerem tel.61 426 19 47  w godz. od 8.00 -15.00

                                                                                               Dorota Malak 
                                                                                               dyrektor 
                                                                                               Przedszkola nr 3
Klauzula informacyjna

Upoważnienie do odbioru dziecka

Deklaracja

Wniosek  o zmniejszenie opłaty
W związku ze zmianą Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 02.07.2020r.1 dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art.8a ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji sanitarnej (DZ. U. z 2019r. poz. 59, oraz z 2020r. poz. 322,374 i 567 -ulega zmianie Procedura higienicznych i bezpiecznych warunków pracy w czasie zagrożenia epidemicznego w związku z zagrożeniem  zakażenia  wirusem COVID- 19 w Przedszkolu nr 3

Procedura

Zarządzenie Nr 11/2020Drodzy Rodzice, Kochane Dzieci!


W tym wyjątkowym czasie życzymy radosnych, miłych, słonecznych
ale przede wszystkim zdrowych i bezpiecznych wakacji. 
Dziękujemy za zaangażowanie i trud włożony w nauczanie zdalne.
Mamy nadzieję, że we wrześniu spotkamy się w "normalnej" rzeczywistości  
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne
i Pracownicy Przedszkola nr 3

Deklarację na nowy rok szkolny 2020/2021 podpisują rodzice dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne  oraz rodzice dzieci przyjętych w wyniku naboru.

Deklarację można pobrać ze strony internetowej przedszkola (poniżej) lub w wersji papierowej w Przedszkolu.

Deklarację wypełnioną i podpisaną przez obojga rodziców można składać do skrzynki lub w Przedszkolu do dnia 30 czerwca 2020 r. do godz.15.00

W przypadku pytań udzielimy informacji pod numerem tel. 61 426 19 47  w godz. od 8.00-15.00

deklaracja do pobrania

 

                                                                                                                                              Dorota Malak

                                                                                                                                               Dyrektor

                                                                                                                                              Przedszkola nr 3